Атриа Дизайн ООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството
Предмет на дейност: Дърводелски услуги, изработване на дограми и изделия от дървесина, търговия със същите, проектиране, дизайн, вътрешно и външнотърговска дейност, импорт-експорт, бартерни и други специфични търговски акции, производствена дейност, производство и реализация на селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, консултанска и маркетингова дейност, изграждане и експлоатация на търговски обекти от всякакъв вид, лизинг, инженерингова и агентска дейност, строителни и строително-ремонтни дейности, вслючително и нова благоустройствено или промишлено строителство, както и всяка друга дейност и услуги незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1