Аква Продукти ООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Събиране и третиране на отпадъчни води
Предмет на дейност: Пречистване питейни, промишлени и отпадъчни води ; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина ; продажба на стоки от собствено производство в страната или чужбина ; търговско представителство и посредничество ; комисионни, спедиционни и превозни сделки ; складови сделки ; лицензионни сделки ; стоков контрол ; сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и други услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона .

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1