АМК задвижваща и управляваща техника ЕООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
Предмет на дейност: Посредническа, маркетингова, инженерингова, производствена, търговска, сервизна дейност в областта на всякакъв вид електронни и електротеxнически съоръжения и уреди. дружеството може да действа във всички области, които са в пряка или непряка връзка с предмета на дейност на фирмата. сделки с недвижими имоти, защита и сделки с обекти на интелектуалната собственост. лизингова и иновационна дейност. транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина. търговско представителство, агентство и посредничество. вътрешна и външна търговия. други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1