Аргус ООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция, производство и продажба на препарати за растителна защита, изкупувне и търговия със селскостопанска продукция, извършване на услуги в селското стопанство, вътрешно и външнотърговска дейност, изкупуване и търговия с черни и цветни метали, изкупуване, преработка и реализация на всички видове вторични суровини, строителна дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговия с автомобили и резервни части за тяx, сделки с недвижими имоти, всички дейности незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1