Атлантис Монтаза България ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Счетоводни услуги, търговска дейност в страната и чужбина, поддръжка, сглобка и търговия с компютри и друга електронна техника, покупко-продажба на хранителни и други стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, рекламни и информационни услуги и покупка на недвижими имоти с цел продажба, транспортни услуги, производство и търговия с хранителни и сладкарски изделия, производство и търговия в страната и чужбина на промишлени стоки; корабостроене, всякакъв вид металообработване, ремонт, проучване и изготвяне на проекти за корабостроене, експорт и реекспорт на всички видове стоки.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1