Аграр Село Лозарево ЕООД - Лозарево
Област: Бургас
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, преработка, съхранение и търговия със земеделска продукция, обработка на земеделска земя, растениевъдство, животновъдство, покупка на стоки или други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционни, складови, комисионни и превозни сделки, лизинг, търговско представителство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски проектантски, консултантски и други услуги, , сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, валутни и външнотърговски сделки по разрешения от закона начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1