Аграр Село Прилеп ЕООД - Лозарево
Област: Бургас
Дейност: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, посредническа дейност, вътрешни и международни туристически услуги, морски туризъм след придобиване на лиценз и свързаните с тях спортни, увеселителни и др. дейности, издателска, рекламна и импресарска дейност в страната и чужбина, сключване на договори на трети лица в чужбина, дейност в свободните митнически зони, проектиране, производство и реализация на стоки и услуги срещу лева, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, организиране на търгове за движими и недвижими имоти, произведения на изкуството и дизайн.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1