Агро Виг ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация на селскостопанска и промишлена продукция, търговия на едро и дребно с разрешените от закона стоки по установения от закона ред, външноикономическа и външнотърговска дейност по установения от закона ред. транспортни услуги в страната и чужбина след съответните разрешения, xотелиерство и ресторантъорство и други дейности, незабранени от закона, а когато има разрешителен режим - след съответните разрешения.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1