АгроМар ЕООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: Производство, съxранение и реализация на селскостопанска продукция в суров и консервиран вид; създаване и обработка на трайни-овощни и лозови насаждения; създаване, отглеждане и развитие на животновъдни ферми за едър и дребен добитък; млекопроизводство, млекообработка и реализация на млечни продукти в суров и готов вид; закупуване, арендоване и отдаване под аренда на земеделски земи; закупуване, наемане и отдаване под наем на селскостопански машини и инвентар, търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция; внос и износ на земеделска продукция и извършване на всички останали търговски дейности и услуги, които не са забранени от законодателството на Република България.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1