А енд Ко ЕООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Строителство на тръбопроводни инсталации
Предмет на дейност: Строително-ремонтни работи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, импорт, експорт, реекспорт, сделки в областта на вътрешния и международен туризъм, ресторантъорство, xотелиерство, туристическо агентство и туроператорски сделки, рекламни и рекламно-информационни сделки, сделки в областта на вътрешния и международен транспорт на физически лица и товари, и в таксиметровия транспорт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1