АБИЮ Инженеринг ООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Проектантска и инжерингова дейност за всички специалности; упражняване на геодезична дейност; строителство и покупко - продажби на недвижими имоти с цел застрояване и продажба на сгради на застроеното; търговска дейност в пълен обем; експорт; импорт; реекспорт; бартерни сделки в страната и чужбина; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален вид, обработен и преработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство; вътрешна и външна международна превозна дейност; таксиметрови услуги в страната и чужбина със собствени и наети превозни средства; производство и преработка на всички видове селскостопанска продукция и нейната търговска реализация в страната и чужбина; продажба на алкоxолни и безалкоxолни напитки; производство и продажба на плодове, зеленчуци; рента - кар; автобояджийство; тенекиджийство; автотенекиджийство; ел. заварки; оксиженни заварки и услуги; монтажни услуги; производство на облекла и плетива и търговската им реализация в страната и чужбина; реклама; лизинг; счетоводни услуги. противопожарни консултации и услуги и извършване на всички дейност, търговски по смисъла на търговския закон и незабранени от закона, а за дейностите, за които е необходимо, след получаване на съответните разрешения.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1