Артком ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Предмет на дейност: Проектиране, изработка и сервиз на електронни и телекомуникационни устройства и системи;разработка на програмно осигуряване и програмни продукти, извършване на програмни услуги и други дейности, свързани с информатиката в страната и чужбина;научно-техническа и приложна дейност в областа на електрониката и механиката-изследване, проучване, разработване, констуиране, изработване, сервиз, инженеринг, маркетинг, внедряване и други на устройства и системи и обучение във връзка с тях в страната и чужбина;търговия на едро и дребно със всички видове стоки и във всички разрешени от закона средства;покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;внос и износ;комисионна, спедиторска, складова, лизингова, конструкторска и консултанска дейност, маркетингови проучвания;други дейности и услуги не забранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1