Кам и Кам ООД - Симитли
Област: Благоевград
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност - внос и износ, търговия и производство на всякакви незабранени от закона промишлени и селскостопански стоки, дейност на търговско представителство, посредничество и агенство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантъорство, кафетерии, превозна и транспортна дейност - превоз на пътници и товари, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона, когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1