2Р-България ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на осветители и лампи
Предмет на дейност: Производство, търговия и сделки в страната и чужбина на осветителни тела и консумативи за тях, проектиране, производство, консултантски услуги, сервиз и търговия на автомобили, кари, подемно-транспортни и пътно-строителни машини, резервни части и консумативи, сделки в страната и чужбина, внос-износ, бартерни сделки и реекспорт, производство, изкупуване, преработка и продажба на едро и дребно на хранителни, промишлени, химически и селско-стопански стоки, стоки за бита и други вещи, както и стоки от собствено производство, разкриване на магазини и заведения за хранене, кафенета и сладкарници, международен автомобилен транспорт, карго-товари, транспортна и таксиметрова дейност на пътници и товари в страната и чужбина със собствен и нает транспорт, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, хотелиерски, складови, лизингови, консигнационни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и търговско представителство и посредничество, както и други търговски сделки, които не са забранени от закона, извършването на всякакъв вид услуги, които не са забранени от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1