Автохит трейд ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност: Внос, продажба, лизинг на автомобили, аксесоари, резервни части, поддръжка, сервиз, други автоуслуги и съпътствуващи дейности, продажба на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни /без поща/ и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на обекти на дружеството под наем, като всяка една дейност дружеството ще осъществява при спазване на действащите разрешителни и лицензионни режими, и всички останали незабранени от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1