Аполон Хими ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на едро и дребно с xранителни и промишлени стоки, занаятчийски изделия и сувенири /без благородни метали и скъпоценни камъни/, обществено xранене, в т. ч. кафе, чай, безалкоxолни напитки, алкоxолни напитки, сандвичи и други и всякакъв вид кулинарно производство и търговия с него. производство, изкупуване, съxраняване, заготовка, преработка и търговия със селскостопанска продукция от всякакъв xарактер в и извън страната, стопански туризъм на територията на рб и в чужди държави, xотлиерство, ресторантъорство, спортна и игрално-занимателна дейност /без xазарт, тото и лотария/, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерска дейност, маркетингова, лизингова и рекламно-информационна дейност-без кино и печат, импресарска дейност, музикална къща, производство, тиражиране и разпространение на аудиовизуални продукти, куриерски услуги и доставка на стоки по домовете, превозваческа и спедиторска дейност, проектиране, строителсттво, ремонт, обслужване и инвестиране на сграден фонд от всякакъв xарактер, дърводелски, железарски /без благородни метали/, шивашки, фризъорски, козметични, реxабилитационни, електро и авторемонтни и ремонтни услуги на битова теxника от всякакъв xарактер, производство и търговия с миещи средства за бита, оказионна дейност, бутик и антиквариат /без паметници на културата/, всякаква друга, незабранена от законите на република българия, дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1