Актив Д ЕООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Счетоводни услуги. данъчни консултации. икономически обосновки и анализи. съставяне на годишни счетоводни отчети. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено производство. търговско представителство и посредничество. комисионни, спедиционни и превозни сделки. сделки с интелектуална собственост. xотелиерска, туристическа, рекламна или други услуги и дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1