АБ Терм ООД - Кюстендил
Област: Кюстендил
Дейност: Производство на други машини с общо предназначение
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки на пътници и товари на територията на страната и в чужбина, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни импресарски или други услуги, видео и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1