АЛС България ЕООД - Мусачево - Сф
Област: София-окръг
Дейност: Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
Продукти и услуги:
Производство на тапицерии за автомобили
Предмет на дейност: външно и вътрешно изкупуване и обработка на сурови кожи от едър и дребен рогат добитък, преработка на животински кожи за производство на кожени изделия и тапицерии за автомобили, изработване на тапицерии за автомобили от естествена и изкуствена кожа, автодамаска, материали за кожен автомобилен интериор, производство на тапицерии за седалки за автомобили и други моторни превозни средства, изработване на съставни части от автомобилния кожен интериор, производство на елементи за тапициране на автомобили, внос и износ на материали, свързани с кожната промишленост, износ на готова продукция за вътрешно облицоване на автомобили, вътрешна и външнотърговска дейност в страната и чужбина, инвестиции във всички видове недвижими имоти за собствена нужда или за отдаване под наем, покупко-продажби, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, а също така и всички други дейности, които не са забранени от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1