АНГ Ангел Ангелов ЕТ - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
Предмет на дейност: Проектиране, внедряване и производство на компоненти за електронната и електротехническата промишленост, както и изработка на инструментална екипировка за тях, компютърни системи, хардуер, софтуер, средства за автоматизация и периферна техника, стоки за народно потребление, услуги: транспортни и таксиметрови, ремонт и поддръжка на компютърна техника и средства за автоматизация, битова техника, посреднически, педагогически и импресарски, полагане на надписи, търговска и рекламна дейност у нас и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1