Агро Ойл ЕООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стокиот собствено производство и петролни продукти, комисионни, спедиционни /без поща/ и превозни сделки, търговия със зърнени култури, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, летателни и авиотранспортни услуги, външнотърговска дейност, както и всички сделки и дейности, които не са забранени от законодателството на република българия. в случаите, когато нормативните актове предвиждат съответните дейности и/или сделки да бъдат осъществявани след предварително разрешение от съответните административни органи /лиценз/, то осъществяването им се осъществява след получаването му.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1