Белфагор ЕООД - Силистра
Област: Силистра
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговска и външнотърговска дейност с промишлени и непромишлени стоки, включително и акцизни стоки; комисионна, спедиторска, складова и транспортна дейност; туристическа и рекламна дейност; търговско представителство и посредничество; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки; организация на счетоводно отчитане и съставяне на годишни междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводство; фризъорски и козметични услуги; услуги свързани с почистване на жилища, офиси и други помещения; строително-монтажни и ремонтни дейности; отдаване под наем на товарни превозни средства; търговия с течни горива - дизел и бензин; таксиметрова дейност; дистрибуторска и консултантска дейност; както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1