Авиотехника ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на въздухоплавателни и космически превозни средства и техните двигатели
Предмет на дейност: Научно-изследователска, опитно-конструкторска, внедрителска, производствена, сервизна дейност и услуги, търговия и външнотърговска дейност за метални апарати и агрегати, възли и детайли за тях, за нова техника и технологии в областта на авиостроенето, машиностроенето и електрониката, стоки и услуги за народно потребление; експлоатация на метални апарати и осъществяване на транспортни операции на територията на България, СССР и в трети страни, обучение на кадри за експлоатация на летателни апарати и друга техника; извършване на други дейности, непротиворечащи на законодателството на Република България.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1