Акватони ЕООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Строителство на тръбопроводни инсталации
Предмет на дейност: Проектиране и строителство на промишлени и жилищни сгради, изграждане на водопроводни и ел. инсталации и съоражения и всички дейности, свързани с ремонта и подръжката на сградите, покупка на стоки или други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, вътрешни и международни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности разрешени от закона, при спазване законовите изисквания за лицензиране.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1