А Консерв ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени и селскостопански продукти, производство и търговия с консерви, търговско представителство на български и чужди фирми, посредничество, маркетинг и мениджмънт, комисионна, спедиторска, превозна и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1