411 Маркетинг ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Маркетинг и консултантски услуги, реклама, сделки с информационна и интелектуална собственост, програмни продукти и софтуер, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, преводачески, информационни и услуги, свързани с осъществяване връзки с обществеността, програмни, импресарски, строителни, ремонтни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и понататъшна експлоатация, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1