Агро Био Инвест ЕООД - Панагюрище
Област: Пазарджик
Дейност: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Предмет на дейност: Производство и реализация на селскостопанска продукция; производство и търговия с хранителни продукти и стоки за бита; търговия в страната и чужбина; ресторантъорство; търговия с алкохол, цигари и тютюневи изделия (след съответно разрешение); организиране и управление на заведения за обществено хранене; представителство; посредничество; маркетинг и реклама, спедиционна и транспортна дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други сделки и услуги незабранени от закона

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1