Алфа кол България АД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Предмет на дейност: Маркетинг, маркетингови проучвания и анкети, комуникация с клиенти, анализи и прогнози, издателска и информационна дейност, дизайн, реклама – външна и вътрешна, печатна и медийна, провеждане на обучения, изложби, симпозиуми, вътрешна и външна търговия, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, събиране на просрочени задължения, сделки с интелектуална собственост, комисионна дейност, транспорт в страната и чужбина и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите в република българия, а ако за дейността е необходимо предварително разрешение, след получаване и представяне на лиценз или разрешително от държавен орган, ако законът го изисква за упражняването на съответната такава

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1