Агро ойл консулт ЕООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност в страната и чужбина със стоки, горива, всякакви петролни продукти, всички видове препарати за селското стопанство, торове, семена, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, счетоводни и консултантски услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, международен транспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изкупуване, преработка и търговия с плодове и зеленчуци и със селскостопанска продукция за вътрешния и външен пазар, производство, изкупуване, преработка, продажба на дребно и едро на стоки за бита и промишлеността и на xудожествени изделия, строителство и инженерингова дейност.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1