Агро Сев-Мар ООД - Смилец - Сс
Област: Силистра
Дейност: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Продукти и услуги:
,Агро Сев Мар" ООД е официален вносител на ТЮМОСАН за България и Румъния, както и на други марки земеделска техника.
Предмет на дейност: Търговия със селскостопанска техника, резервни части, сервиз, обслужване, търговия със селскостопанска продукция и зърно, производство, изкупуване, преработка, реализация и търговско посредничество на селскостопанска и животинска продукция и зърно, външнотърговска дейност, производство, изкупуване и пласмент на изделия от хранително-вкусовата и леката промишленост, представителство на чуждестранни фирми, предприемачество и търговия в страната и чужбина, спедиторска дейност, ресторантъорство и хотелиерство, маркетинг, консултантски услуги, лизингова дейност, счетоводна дейност и услуги, покупко-продажба на препарати и торове за растителна защита, импорт, експорт и реекспорт на стоки и всички дейности незабранени от закона

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1