АБС-строй ООД - Харманли
Област: Хасково
Дейност: Производство на готови бетонови смеси
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи и търговия с тяx в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, xотелиерски /извън случаите на чл.2 т.3 от тз/, рекламни и импресарски сделки. покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности след издаване на съответното разрешение.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1