Айс ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на лед; изкупуване, реализация, внос и износ на суровини, материали, продукция, основни средства и технологии; посредническа дейност; хранително-вкусова, текстилна и шивашка промишленост; производство на стоки и услуги по единен номенклатурен списък; туристическо обслужване, след получаване на лиценз; хотелиерство и ресторантъорство, след получаване на лиценз; транспортна дейност; рекламно-информационна дейност на физически и юридически лица; издателска дейност, след получаване на лиценз; консултантска дейност; проектантска, строително-монтажна, възстановителна и ремонтна дейност в страната и чужбина; създаване и участие в смесени предприятия и лицензии в страната и чужбина; трансферни технологии, ноу-хау и лицензии в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; складови сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, създаване и експлоатация на вятърни паркове.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1