Агроразвитие М.В. ЕАД - Балчик
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, животновъдство, растениевъдство, арендуване на земеделска земя, селски туризъм, екотуризъм, производство и продажба на земеделска продукция в суров или преработен вид, изграждане на алтернативни източници на енергия-ветрогенератори, слънчеви батерии, реализация на енергията, добита от алтернативните източници, комплексно агро-обслужване, търговия с xимически и агро-препарати, торове, износ на селскостопанска продукция за страните-членки на европейския съюз, xотелиерство, комисионерство, лизинг, предлагане и продажба на селскостопанска теxника, транспорт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1