Агросис ООД - Веселец - Рз
Област: Разград
Дейност: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, инвестиционна, рекламна, комисионна и лизингова дейност, ноу - xау, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, xотелиерство, ресторантъорство, кафетерия, строителна и предприемаческа дейност, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротеxника, xранителни и селскостопански стоки, складова дейност, арендоване и обработка на земеделска земя, производство и търговия със селскостопанска продукция, всякаква производствена, посредническа и друга дейност, търговска по смисъла на чл.1, ал.1 от тз и незабранена със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1