Агрипланет ООД - Раковски
Област: Пловдив
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, торове и препарати, производство и поддръжка на селскостопански машини, теxника и оборудване и търговия с тяx, други търговски дейности, търговско посредничество и представителство в страната и чужбина, внос и износ на стоки и услуги, сделки с недвижими имоти, производствена и транспортна дейност, както и други дейности и услуги, незабранени от действащото в страната законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1