Александър Медика ЕООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, включително медицинска апаратура и консумативи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, техническо обслужване на медицинска техника и апаратура и други услуги, както и всички други дейности, незабранени от закона, а когато има разрешителен режим- след съответното разрешение.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1