Агромашина груп ООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; покупка и продажба на селскостопанска техника /нови и втора употреба/; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всякакъв вид строителни дейности и услуги; спедиционна, складова /на едро и дребно/ дейност; превозна, транспортна, таксиметрова, хотелиерска, туристическа и рекламна дейности; ресторантъорство и заведения за обществено хранене, внос, износ, реекспорт, международен транспорт; покупко - продажба на селскостопанска продукция; всякакъв вид услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1