Ариете БГ ООД - Смолян
Област: Смолян
Дейност: Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
Предмет на дейност: Търговска дейност, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с пластмаси, пластмасови изделия и материал, съвместна търговска дейност и участие в други дружества в страната и чужбина със сходен или различен предмет на дейност, складова и транспортна дейност и услуги, посредническа дейност по наемане на работа, която включва предоставяне в съвкупност или поотделно на посреднически услуги по информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, психологическо подпомагане на търсещите работа лица, насочване и подпомагане за започване на работа в страната и извън нея, оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места с цел сключване на договор за наемане на работа, консултантска дейност в областта на управлението и развитието на човешките ресурси - извършва индивидуално консултиране за подпомагане на социално личностната адаптация на търсещите работа към пазара на труда, провежда групово психологическо консултиране за мотивиране и формиране на умения, необходими за социална и трудова реализация на търсещите работа лица, извършва специализиран подбор на търсещите работа лица по заявени изисквания от работодатели, обявили свободни работни места, провежда изследване на професионалната, психическата и физическата годност по заявени изисквания от работодатели, обявили свободни работни места, подпомага за професионалното ориентиране на младежи и възрастни при избор на професия и специалности, проектира и провежда обучения, тренинги, семинари, конференции и др., психологическо консултиране, както и други незабранени от закона дейности и услуги. дружеството ще осъществява дейността си в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1