Агромаш ЕООД - Дряново
Област: Габрово
Дейност: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Предмет на дейност: Ремонт и поддръжка на всички видове селскостопански машини и съоръжения, производство на резервни части, търговия и производство на промишлени и селскостопански стоки, транспортни услуги, външнотърговска дейност и всички дейности незабранени от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1