Агримак ЕООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Предмет на дейност: Изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция, производство и търговия с продукти, получени от преработка на зърнени храни, търговия със зърно и неговите производи, издаване на складови записи, производство и реализация на животинска продукция, осъществяване на селскостопанса дейност, наемане/арендоване на земеделска земя, обработване на земеделска земя, сделки със земя-възмездни и безвъзмездни, консултантски услуги във всички области на селското стопанство и животновъдството, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, покупка и търговия с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид на всякакъв вид стоки, внос, износ, разносна търговия, разкриване на собствена магазинна мрежа, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туроператрска, превозна, хотелиерска, туристическа и агентска дейност, ресторантъорство и кафе-аперитив, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица, покупка, ремонт, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, мениджмънт, маркетинг, търговско представителство, външнотърговска дейност, и всички други дейности, посочени в търговския закон, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1