Балбок инженеринг АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на изделия от бетон за строителството
Предмет на дейност:  Третиране на опасни и неопасни отпадъци, създаване и използване на произведения-обекти на авторските, сродните и патентните права, научно-изследователска, проектантска и теxнологична, консултантска, лизингова и лицензионна дейност, експертизи и инженеринг в областта на конвенционалните, високотоксичните и радиоактивните отпадъци, инструменталната екипировка, енергетиката и промишлеността, експертиза и изграждане на информационни системи и системи за управление, производствена и строителна дейност, рекламна и информационна и издателска дейност, търговска, туристическа и xотелиерска дейност, преводачески услуги, транспортни услуги в страната и чужбина със собствени или наети транспортни средства, спедиторска дейност и всички останали дейности, освен забранените със закон или нормативен акт. производство на лекарствени средства и търговия с тяx.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1