Артекс инвест АД - Ардино
Област: Кърджали
Дейност: Производство на плетени платове
Предмет на дейност: Производство на прежди и тъкани за мъжки и дамски облекла с цел продажба, производство на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, импорт, експорт, реекспорт, комисионни, консигнационни, спедиционни, лизингови, превозни и валутни сделки, хотелиерски, ресторантски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, печатарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, откриване и експлоатация на бензиностанции и газостанции, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други услуги в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1