Автотранспорт Исперих ООД - Исперих
Област: Разград
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Извършване в страната и в чужбина на търговска дейност на едро и дребно, приватизационни сделки за закупуване на дялове и акции от търговски дружества по реда на ЗППДОбП, с изключение на сделките с инвестиционни бонове, реклама, туристически услуги, спедиторска дейност, посредничество, представителство, агентство, консултантски услуги, производство на промишлени стоки, производство на селскостопанска продукция, маркетинг, превози на пътници и товари в страната и в чужбина, сервизна и лизингова дейност, счетоводни услуги, сделки с недвижими имоти, строителство, отдаване под наем на вещи, информационно обслужване, технически прегледи.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1