Балканвело АД - Ловеч
Област: Ловеч
Дейност: Производство на велосипеди
Предмет на дейност: Производство на елементи, възли, цялостен монтаж, маркетинг, продажби, гаранционно обслужване и сервиз на двуколесни превозни средства и съпътстващи към тях изделия, развойна и конструкторска дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, създаване и експлоатация на предприятие в областта на автомобилостроенето, производство и реализация на промишлени стоки в страната и в чужбина, посредническа дейност, създаване на агентства и представителства в страната и в чужбина, рекламна и транспортна дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1