Агрострой 98 АД - Разград
Област: Разград
Дейност: Други специализирани строителни дейности
Предмет на дейност: Участие в привтизационната сделка и изкупуване на държавния дял на "агрострой" еоод гр. разград и извършване на всички необходими за участие в приватизацията сделки. строителство и извършване на спм, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, финансово-икономически консултации, сделки с интелектуална собственост, лизинг, всички други незабранени от закона сделки или услуги, като за тези, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаването им.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1