Автотранс Пирин АД - Разлог
Област: Благоевград
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Покупка на дялове от капитала на "Транс - Пирин" - ЕООД, Разлог, по реда на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, сделки на търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки със собствен или нает транспорт в страната и в чужбина, складови и лизингови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, сделки по дърводобив, дървопреработка и дърводелски услуги, сделки и услуги по подготовка и преквалификация на водачи на МПС от всички категории, сделки и услуги по диагностика и ремонт на леки, лекотоварни и товарни автомобили, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1