Автомобилни превози 2008 АД - Братя Даскалови
Област: Стара Загора
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност:  Автомобилен транспорт, автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение /след лиценз/; рибовъдство; както и всякаква търговска дейност, незабранена от закона, а тази под разрешителен режим, след съответно разрешение или лиценз.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1