Консултации по оптимизация на производствени процеси

СФБ Капиталов пазар АД осигурява квалифицирана консултантска услуга по прилагане на съвременни методи за реорганизация на производствените предприятия по отношение на вътрешния ред, производството и персонала с цел оптимизация на дейността и повишаване на производителността.

Заявка за консултация:

Моля попълнете формата за заявка, като опишете основните проблеми, за които търсите решение и ние ще се свържем с вас.Основни направления за проучване, анализ, изготвяне на предложения за оптимизация и внедряване:

1. Реинженеринг на работните места

2. Разкриване на потенциала и прилагане на методи за повишаване на производителността

3. Нормиране на работното време

4. Създаване на система за управление, планиране и контрол на поръчките

5. Управление на персонала

Всяка консултация е партньорски проект с Възложителя. Обхватът на дейностите, тяхната последователност и продължителност зависят от спецификата на дейността на предприятието, нейната политика, съществуващата към момента организация и идентифицираните проблеми. Ако имате потребността, готовността и желанието за промени - Консултантският екип на СФБ е на ваше разположение.

София, ул. Чаталджа 76, ет. 1