Вторник, 24.05.2016, 12:43
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Отраслови анализи
Общо представяне
Цени
Как да поръчам и платя
Заявка за покупка на анализ
Минералните торове в България /1989-2010 г./
Оценка на актуалното състояние на Химко АД
Минералните торове в България в годините на финансова и икономическа криза /2008 – 2011 г./

Отраслови анализи
по периоди


2015 Q3 анализи
Петролни продукти>
2015 Q2 анализи
Петролни продукти>
2015 Q1 анализи
Петролни продукти>
2014 Годишни анализи
Козметични продукти> Консервна> Петролни продукти>
2014 Q3 анализи
Петролни продукти>
2014 Q2 анализи
Петролни продукти>
2014 Q1 анализи
Петролни продукти>
2013 Годишни анализи
Козметични продукти> Консервна> Петролни продукти>
2013 Q3 анализи
Петролни продукти>
2013 Q2 анализи
Петролни продукти>
2013 Q1 анализи
Петролни продукти>
2012 Годишни анализи
Козметични продукти> Консервна> Петролни продукти> Текстилна>
2012 Q3 анализи
Петролни продукти>
2012 Q2 анализи
Петролни продукти>
2012 Q1 анализи
Петролни продукти>
2011 Годишни анализи
Вино> Козметични продукти> Консервна> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Шивашка>
2011 Q3 анализи
Вино> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2011 Q2 анализи
Вино> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2011 Q1 анализи
Вино> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2010 Годишни анализи
Вино> Козметични продукти> Консервна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Шивашка>
2010 Q3 анализи
Вино> Дървообработваща> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2010 Q2 анализи
Вино> Дървообработваща> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2010 Q1 анализи
Вино> Дървообработваща> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2009 Годишни анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2009 Q3 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Шивашка>
2009 Q2 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Шивашка>
2009 Q1 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Шивашка>
2008 Годишни анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Шивашка>
2008 Q3 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Шивашка>
2008 Q2 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Шивашка>
2008 Q1 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Шивашка>
2007 Годишни анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Туризъм> Шивашка>
2007 Q3 анализи
Вино> Дървообработваща> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2007 Q2 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2007 Q1 анализи
Вино> Дървообработваща> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2006 Годишни анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Туризъм> Шивашка>
2006 Q3 анализи
Вино> Дървообработваща> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2006 Q2 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2006 Q1 анализи
Вино> Дървообработваща> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Шивашка>
2005 Годишни анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Туризъм> Шивашка>
2005 Q3 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Шивашка>
2005 Q2 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Шивашка>
2005 Q1 анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Шивашка>
2004 Годишни анализи
Вино> Дървообработваща> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Туризъм> Шивашка>
2004 Q3 анализи
Петролни продукти> Шивашка>
2004 Q2 анализи
Петролни продукти> Шивашка>
2004 Q1 анализи
Петролни продукти> Шивашка>
2003 Годишни анализи
Вино> Дървообработваща> Кожарска> Козметични продукти> Консервна> Мебелна> Месни продукти> Петролни продукти> Текстилна> Трикотажна> Туризъм> Хранително-вкусова> Шивашка>
2003 Q3 анализи
Петролни продукти> Шивашка>
2003 Q2 анализи
Петролни продукти>
2003 Q1 анализи
Петролни продукти>
2002 Годишни анализи
Козметични продукти> Петролни продукти>
2002 Q3 анализи
Петролни продукти>
2002 Q1 анализи
Текстилна> Шивашка>
Отраслови анализи

Погълнати от решаването на ежедневни въпроси, от организация на производство и продажби, от работа с персонала, ние все по-рядко успяваме да проследим в дълбочина важните въпроси за развитие на всеки бизнес:

 • Какви са последните тенденции на развитие в страната;
 • Има ли промяна в пазарната ориентация;
 • Кои са най-важните групи потребители;
 • Как се развиват основните производители и търговци.

В отговор на интереса на отделни фирми, браншови организции, наши и чуждестранни анализатори БИК “Капиталов пазар” ЕООД, като еднолично дружество на БСК съвместно със СФБ Капиталов пазар АД предлага услугата изготвяне на стандартизирани анализи за развитие на производството, вноса и износа за основните сектори на българската икономика на тримесечна база. Анализите се изготвят на български и английски език.

Програма за 2016

В отрасловите анализи са включени официални статистически данни за производството, вноса и износа изделия в България. Основните фирми в бранша се представят с финансови показатели, наличие на различни лицензи или сертификати по ISO и GS1.

В програмата за разработка през 2016 г. са включени следните отрасли:

 • Производство на месо и месни продукти
 • Консервна промишленост
 • Млечна промишленост
 • Производство на вино
 • Мебелна промишленост
 • Дървопреработваща промишленост
 • Текстилна промишленост
 • Шивашка и трикотажна промишленост
 • Производство на парфюмерийни и козметични продукти
 • Производство на минерални горива
 • Производство на хартия и картон
 • Химическа промишленост
 • Металургия
 • Електроника
 • Електротехника
 • Машиностроене
 • Полиграфия

Срокове на изготвяне и предоставяне

Анализите се изготвят до 120 дни след приключване на съответния тримесечен период.

Обзорен анализ по заявка за отрасъл, който е извън приложената програма на СФБ Капиталов пазар АД, се изготвя в рамките на 30 работни дни след приемане на заявката.


Стандартно съдържание

I.   ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА (в обзорния годишен анализ)
II.   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
III.  ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
IV.  ПРОИЗВОДСТВО

4.1. Продукция (в обзорния годишен анализ)
4.2. Производство на основни продукти
V.  ПРОДАЖБИ
5.1. Общи продажби (само в обзорния годишен анализ)
5.2. Продажби на вътрешния пазар
VI.  ВНОС-ИЗНОС
6.1. Външно-търговски баланс
6.2. Внос
6.3. Износ
6.4. Регионални пазари (в обзорния годишен анализ)
VII. НАЕТИ ЛИЦА И ЗАПЛАТИ
VIII. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРА

8.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката (в обзорния годишен анализ)
8.2. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от сектора (в обзорния годишен анализ)
8.3. Сертифицирани предприятия по ISO; HACCP
8.4. Членове на GS1
8.5. Конкуренция - водещи предприятия от сектора по: приходи от продажби; печалба; ДМА; служители
8.6. Публични дружества от сектора
IX.  ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.   НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
(в обзорния годишен анализ)

------------------------- 
За сектори „Производство на вино“ и „Производство на парфюмерийни и козметични продукти“ не се предоставя информация по точки "4.1. Продукция" и "VII. Наети лица и заплати"

 
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване