Електронни бюлетини

Български капиталов пазар

Цена: Годишен абонамент (на английски или български), без ДДС - 540 евро

Формат: Word/Excel документ

Ежедневен бюлетин с богата информация: за борсовите цени на Българска фондова борса, предстоящи общи събрания и съобщения за разкриване на информация на публичните дружество, основни икономически новини от България, класации на български фирми от различни сектори и друга полезна информация за всеки инвеститор, емитент или анализатор.

Демо

Металургия

Годишен абонамент (на английски или български), без ДДС - 940 евро

Формат: Word документ

Седмичен информационен бюлетин с богата информация за сектор Металургия (производство и търговия с черни и цветни метали). Представя основни икономически новини от сектора в страната и света, икономически показатели, икономически новини от страната и света.

Демо

СФБ - Сливания и придобивания в България“

Цена: Годишен абонамент (на български), без ДДС - 550 евро

Формат: Word документ

Седмичен информационен бюлетин за сливания и придобивания в България с богата информация от корпоративни, икономически, борсови и инвестиционни новини, анализи и предстоящи събития.

Демо

СФБ Капиталов пазар АД

ЕИК: 831414785

София 1527
ул. Чаталджа 76, ет. 1
тел. 02/981 45 67 (факс)

За спешна връзка: 0888 92 41 85
e-mail: sfb@bia-bg.com

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG10UNCR96601006288200

BIC: UNCRBGSF

София, ул. Чаталджа 76, ет. 1